Jesteś wychowankiem domu dziecka?

Jeżeli jesteś wychowankiem lub opiekunem wychowanków domu dziecka, to możesz zgłosić nam:

zapotrzebowanie na artykuły szkolne
zapotrzebowanie na odzież
zapotrzebowanie na środki czystości, kosmetyki
potrzebę posiadania instrumentu lub innego wyposażenia rozwijającego Twój talent
zainteresowanie wzięciem udziału w szkoleniu zawodowym
chęć zdobycia stypendium naukowego
potrzebę wsparcia usamodzielniającego się wychowanka
wniosek na jakiekolwiek inne zapotrzebowanie

KONTAKT

Jak Ty możesz pomóc?

Możesz przekazać poprzez naszą organizację darowiznę rzeczową lub finansową. Poniżej znajdują się organizowane przez nas programy pomocowe.Dlaczego stworzyliśmy organizację pomocy?

Pomysł stworzenia organizacji "Śpieszę z pomocą" powstał w roku 2008, po naszej pierwszej wizycie w wybranym domu dziecka. Wpadliśmy wówczas na pomysł przygotowania podarunków świątecznych dla dzieci z dowolnie wybranego domu dziecka. Wybierając placówkę zauważyliśmy, że istnieją dysproporcje między domami dziecka w skali udzielanej im pomocy. Nasz wybór padł na Dom Dziecka w Sulejowie k. Piotrkowa Tryb., ul. Kubusia Puchatka 1.

Spotkanie z dziećmi, ich radość z otrzymanych podarunków dostarczyły nam wówczas tak wiele pozytywnych emocji oraz wzruszeń, że postanowiliśmy w większym stopniu wesprzeć wychowanków nie tylko tego domu dziecka.

Przerażające historie rodzinne dzieci oraz fakt, że po ukończeniu 18-tego roku życia są one skazane wyłącznie na siebie dodatkowo wzmogły w nas chęć zorganizowania większej pomocy.

Monika i Tomasz Krawczykowie

ZASADY

Nasze Zasady

Wszelkie otrzymane prezenty muszą zostać przekazane dzieciom
Nie przekazujemy nic opiekunom dzieci
Wszystkie działania realizowane są na zasadzie wolontariatu
Nie zatrudniamy pracowników.
Nie wypłacamy żadnego wynagrodzenia osobom zaangażowanym w naszą działalność
Nie ma zwrotów kosztów działalności
Nie wydajemy pieniędzy na działalność marketingową

Program

Obdarujmy dzieci prezentami

W ramach tego programu, dla dzieci z najbardziej "zapomnianych" domów dziecka przygotowujemy i wręczamy prezenty z okazji Dnia Dziecka i Świąt Bożego Narodzenia

W prezentach zamieszczamy:
Na podstawie wcześniej zdobytych przez nas informacji wręczamy dzieciom książki tematycznie dobrane do ich zainteresowań oraz wieku
Dla dzieci w wieku 12 - 18 lat zestawy kosmetyków, dobrane na podstawie opinii zdobytych od opiekunów
Dla dzieci w wieku do 11 lat gry planszowe, zabawki, materiały plastyczne, dobrane wg wieku dzieci i ich preferencji
odzież dobrana na podstawie danych uzyskanych od opiekunów, o wzroście, wadze i gustach dzieci
słodycze

KONTAKT

Program

Wyprawka szkolna

W ramach tego programu:
Wybieramy domy dziecka, których wychowankowie są najbardziej potrzebujący
Kupujemy artykuły szkolne dla wszystkich wychowanków wybranych domów dziecka
W miesiacu wrześniu zakupione artykuły są przekazywane bezpośrednio dzieciom
W każdym okresie roku, gdy tylko posiądziemy informacje o brakach w uposażeniu wychowanków w artykuły szkolne przekażemy potrzebne artykuły w wymaganej ilości i jakości

KONTAKT

Program

Wspieranie Talentów

Rozwój talentu wymaga inwestycji. Wiedzą o tym wszyscy rodzice, których pociechy kształcą się w szkołach muzycznych, uczęszczają do kół plastycznych, pracowni modelarskich, itp.

Wyrównajmy szanse zdolnych wychowanków domów dziecka z rówieśnikami wychowującymi się w kochających ich rodzinach.

W ramach tego programu:
Poszukujemy wychowanków domów dziecka wykazujących zdolności i pasje w różnych obszarach.
Poszukujemy dzieci uczęszcząjące już do szkół muzycznych, kółek plastycznych i innych kółek zainteresowań
Kupujemy wyposażenie niezbędne do rozwijania posiadanych przez dzieci talentów

KONTAKT

Program

Pokażmy dzieciom świat

Pokażmy dzieciom Kraków, Warszawę, Tatry, Jurę Krakowsko-Częstochowską. W ramach tego programu:
Dofinansowujemy wybranym dzieciom kolonie letnie i ferie zimowe.
Dla dzieci z domów dziecka położonych w małych miejscowościach organizujemy kilkudniowe wyjazdy krajowe, w celu pokazania miejsc najważniejszych z punktu widzenia historii Polski oraz jej geografii.
W miesiacu wrześniu zakupione artykuły są przekazywane bezpośrednio dzieciom
Dla dzieci z domów dziecka położonych w małych miejscowościach organizujemy wyjazdy do teatrów i kin.

KONTAKT

Program

Wspierajmy dzieci w nauce

Wielu Wychowanków domów dziecka wykazuje zdolności w uczeniu się.

Osiąganie przez nich dobrych wyników wymaga olbrzymiej samodyscypliny, gdyż nie ma przy nich rodziców, którzy z troską i konsekwencją wspieraliby ich w tych działaniach.

W ramach tego programu:
Organizujemy lub finansujemy organizację korepetycji dla dzieci wymagających wsparcia
Organizujemy lub finansujemy organizację zajęć rozwijających, np. z języków obcych.
Fundujemy zdolnym wychowankom stypendia naukowe. Warunkiem uzyskania stypendium jest osiąganie określonej średniej ocen.

KONTAKT

Program

Wsparcie samodzielności

Wychowankowie domów dziecka, po ukończeniu 18 lat opuszczają jego mury. Muszą wynająć dla siebie lokum, zakupić podstawowe wyposażenie, powinni też kontynuować naukę. Z urzędu wychowankowie otrzymują bardzo wąskie wsparcie.

W ramach tego programu:
Fundujemy zakup podstawowego wyposażenia mieszkania, tj. sztućce, naczynia i urządzenia kuchenne, firanki, serwety, urządzenia łazienkowe itp.
Pomagamy w spłatach wynajmu mieszkania w pierwszym okresie usamodzielniania się

KONTAKT

Program

Wzrost Kwalifikacji

Wychowankowie domów dziecka, po ukończeniu 18 lat opuszczają jego mury. Z urzędu otrzymują na dalszą drogę życia bardzo skromne wsparcie materialne w wysokości jednomiesięcznej, niskiej wypłaty.

Najczęściej z niskim wykształceniem, często bez zawodu, wychowankowie są zmuszeni podjąć pracę zarobkową. Jakie mają szanse na rynku pracy ? Niewielkie.

W ramach tego programu:
Organizujemy szkolenia i kursy zawodowe
Firma Stainer Consulting prowadzi charytatywnie szkolenia z zakresu sprzedaży. W szkoleniach uczestniczą wychowankowie w wieku 15 - 22 lata. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia Szkolenia dla Sprzedawców.

KONTAKT